top of page
Search
  • Writer's pictureLaura Budreckytė

Mačernis mūsų balsuose


2018 m. išleidome CinAmono albumą, jame nugulė V. Mačernio eilėraštis, kuriam Vytis Nivinskas parašė muziką. 2021 m. išleidome antrąjį albumą, kuriame Dainius Gavenonis skaito Mačernį ir skamba mūsų muzika.

Visai neseniai turėjau garbės skaityti V. Mačernį ir aš, o greitu metu šį mano debiutą transliuos LRT.

Šiomis šventinėmis dienomis, jei neviešėjome, tai bent minties krašteliu, tikiu, atsiminėme gimtus namus. Linkiu, kad tas prisiminimas nušvistų tobulu džiaugsmu.

“Gimtos pastogės slenkstį peržengęs, Jis vėl pamatė visa tai, ko taip nekęsdamas. Kadais pabėgęs buvo iš namų. Ir pirmą kartą jo pasenęs veidas, jo išblėsę akys nušvito tobulu džiaugsmu.”

(V. Mačernis Atbaigimas)

2 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page