top of page
Search
  • lbudreckyte

ICC (International Coaching Community)

Įkvepiantys, turiningi bei auginantys koučingo mokymai, kuriuos vedė Alisa Miniotaitė (Alisa managemet labaratory)

Dirbdama su dainuojančiais, pastebiu, kaip veiksminga yra kartais tiesiog užduoti žmogui gerą klausimą. :)


1 view0 comments

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page